Informatie
 
 

Elisabeth is het 6e kind uit een arm gezin van 18 kinderen. Haar leven is getekend door veel strijd en vernederingen. Na haar afwijzing in het klooster, huwt zij en krijgt 4 dochters. Door een ernstige val en een verwaarloosde complicatie in de kleine hersenen ontstaan bij Elisabeth ernstige evenwichtsstoornissen. In 1972 krijgt Elisabeth een vorm van atrofie van de spieren en raakt verlamd. In 1976 wordt zij door Maria op wonderbaarlijke wijze plotseling genezen. Na haar genezing heeft Elisabeth tot en met 18 december 1992 vele Hemelse Boodschappen ontvangen om te verspreiden onder de mensen. Deze boodschappen werden vaak tijdens gebedsdiensten gegeven waarna Elisabeth deze aan de pelgrims voorlas. De meeste gebedsdiensten inclusief de extase en het voorlezen van de ontvangen boodschap zijn op video opgenomen en bewaard gebleven zodat we ze nu na digitalisatie op www.turrisdavidica.nl kunnen bekijken.
Toen Elisabeth vanaf eind jaren '80 veel in bed moest verblijven werd het contact met de kapel waar de gebedsdienst voor de pelgrims plaatsvond via een interne televisie verbinding onderhouden. In geval van een hemelse boodschap tijdens de gebedsdienst kon Elisabeth die vanaf haar bed voorlezen voor de pelgrims in de kapel. Jac van der Coer maakte dan meestal tijdens de gebedsdiensten een video film aan het bed van Elisabeth. Nadat de algemene Boodschappen beeindigd waren heeft Elisabeth geleidelijk aan een steeds meer teruggetrokken leven geleid. De strijd en vernederingen die haar leven zo kenmerkten werden er echter niet minder om. Op 16 november 2007 is zij in alle rust in de vroege ochtend overleden. Zij ligt nu begraven op de begraafplaats te Berlicum in het familiegraf waar haar man na zijn sterven op 27 juni 1993 reeds was begraven.
     
  Bekijk een opname van Elisabeth op Youtube: bekijk film
Lees meer over 't Hofke op Wikipedia: bekijk film