De website van Sleutjes.Net is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Hoewel de informatie op Sleutjes.Net met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en waarbij Sleutjes.Net streeft naar de grootste mate van volledigheid in de verzamelde gegevens, kan Sleutjes.Net geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website van Sleutjes.Net kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de gegevens op de website. Sleutjes.Net aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Sleutjes.Net op de website gepubliceerde informatie.

In het kader van de wet op de privacy dient Sleutjes.Net de bezoeker erop te wijzen dat als er gegevens worden getoond, die betrekking hebben op een bepaald persoon, waarvan deze persoon niet wil dat de bepaalde informatie getoond wordt, dan volstaat een identificeerbaar (mail)-bericht van de betreffende persoon om de genoemde gegevens niet langer zichtbaar te laten zijn voor bezoekers aan Sleutjes.Net.

Hoewel Sleutjes.Net ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan het geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Sleutjes.Net wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.